دانستنی های کشاورزی

علایم کمبود برخی مواد مواد معدنی در بوته گوجه فرنگی

  • 9578


علایم کمبود برخی مواد مواد معدنی در بوته گوجه فرنگی

مواد معدنی جزو موادی هستند که از طریق بافت خاک یا از طریق کود های اضافه شده به خاک برای گیاهان و درختان تامین می شوند. در این میان گوجه فرنگی نیازی مشابه سایر بوته ها دارد که باید به طریقی نیاز او را به موادی همچون روی ، مولیبیدن ، ازت و … تامین کرد. گوجه فرنگی بوته خاصی است که اگر به کمبود مواد معدنی دچار شود علائم خاصی همچون کاهش رشد بوته و کوتوله شدن آن ، تغییر رنگ برگها ، گل دهی زود هنگام و … را از خود بروز خواهد داد.

علائم کمبود ازت:
علایم کمبود ازت در گوجه فرنگی ابتدا در برگ های کهنسال تر شروع می شود که برخی از آنها عبارت اند از :
١- سبز روشن شدن گیاه در صورت شدت کمبود و زرد شدن شدید برگ
٢- کاهش رشد گیاه
٣- گل دهی زود هنگام
۴- کوتاه شدن چرخه زندگی

 توجه به این نکته لازم است که بدانید بیشتر زیان ناشی از کمبود ازت در زمان گل دهی آن ، شکل گیری و رشد میوه اتفاق می افتد.

علایم کمبود مولیبیدن :
علایم کمبود مولیبیدن در گوجه فرنگی از برگ های جوان و تازه تر شروع شده که علایم آن به صورت زیر نمایان می شود:
▪️ علایم کمبود این ماده بسیار شبیه کمبود ناشی از  ازت  است و در اثر کمبود این عنصر، رشد گیاه محدود شده و گل دهی آن کم می گردد.
البته نیاز گوجه فرنگی به مولیبیدن بسیار ناچیز بوده و این عنصر به صورت طبیعی در مقادیر کافی در بستر ریشه زایی گیاه وجود دارد و احتیاج آن را برطرف می نماید.

 علائم کمبود روی :
 علایم کمبود روی ( Zn )  از برگ های جوان تر شروع شده که برخی از آنها شامل موارد زیر می باشد:
١- پدیده کلروز در ناحیه مابین رگبرگ برگهای جوان
٢- رشد گیاه و برگ به حداقل رسیده  و گیاه کوتوله می شود
٣- مرگ گیاه و ریزش برگهای آن

توجه :
-  تشخیص عنصر روی به دلیل شباهت های زیادی که با منگنز ، منیزیم ،آهن ، پتاسیم و فسفر دارد مشکل بوده و نیاز است که آنالیزهای گیاهی صورت گیرد.
 - زیادی عنصر فسفر عملکرد طبیعی روی را مختل می  گرداند.
- غلظت زیاد روی ،جذب و استفاده آهن توسط گیاه را با  اختلال همراه می سازد .

نظرات

نظر خود را بنویسید

;