مقالات کشاورزی

تغذیه درختان میوه

  • 2957

تغذیه درختان میوه

آشکار شدن ظرفیت های کشور از نظر تولید محصولات باغی در طی چندسال اخیر و با هدف رقابت بین المللی با دیگر کشورهای جهان برای صدور این محصولات و فرآورده های آن و همچنین افزایش کمیت و کیفیت این محصولات نیاز به پرداختن تغذیه درختان میوه را امری اجتناب پذیر می نمایید

تغذیه بهینه گیاه شرط اصلی بهبود کمی و کیفی محصولات است . در تغذیه گیاه و درخت نه تنها باید هر عنصر به اندازه کافی در دسترس آن قرار گیرد، بلکه ایجاد تعادل و رعایت تناسب میان همه عناصر غذایی از اهمیت زیادی برخوردار است . عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان به سه دسته کلی تقسیم میشوند : عناصر غذایی مضر - عناصر غذایی مفید - عناصر غذایی لازم یا ضروری

 

برای دریافت فایل کامل روی دکمه دانلود کلیک کنید

نظرات

نظر خود را بنویسید

;