مقالات کشاورزی

علل ریزش گل ومیوه در درختان میوه

  • 6060

علل ریزش گل ومیوه در درختان میوه

دلایل زیادی در مورد ریزش میوه درختان قبل از رسیدن وجود دارد. بی جهت نگران نشوید ،ریزش میوه ممکن است طبیعی یا مربوط به آفت یا محیط باشد. با مشاهده و ارزیابی دقیق میتوان علت این ریزش را مشخص نمود و با انجام اقدامات مناسب از ریزش غیر طبیعی درختان جلوگیری نمود. ریزش طبیعی میوه درختان در اثر بروز برخی تغییرات در مراحل مختلف رشد بوجود می آید.
- عوامل محیطی ( باد شدید ، دمای کم و یا زیاد ، رطوبت ... )
- ژنتیکی ( ارقام حساس و یا مقاوم به ریزش ... )
- هورمونی ( اثرات هورمون اکسین ، سیتوکنین ، جیبرلین ... )
- برخی آفات و بیماری ها ( مانند کرم سیب و پوسیدگی مغز میوه ... )
- نوع تغذیه ( عناصری چون ازت ، روی ، بر ... )

 

برای دریافت فایل کامل روی دکمه دانلود کلیک کنید

نظرات

نظر خود را بنویسید

;