پارس فروغ زاگرس

این شرکت در سال 1387با هدف تولید کودهای با کیفیت برتر در راستای افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی تاسیس گردید و با استفاده از اساتید و خبرگان علوم کشاورزی، تغذیه گیاه، شیمی و حاصلخیزی خاک، در گام اول دانش فنی تولید کود آلی مایع اسید هیومیک با نام تجاری "هیومیکا"را ثبت و وارد عرصه ی کشاورزی نمود.با توجه به کیفیت بسیار بالا و رضایت مصرف کنندگان عزیز،عرضه این کود در اراضی کشاورزی و باغ های کشور با استقبال زیاد مواجه گردید.متعاقبا شرکت در سال 1388پس از انجام آزمایش های کیفی متعدد توسط مراجع ذیصلاح موفق به دریافت گواهی عدم منع مصرف از موسسه تحقیقات خاک و آب و وزارت جهاد کشاورزی گردید.همچنین متخصصین شرکت با توجه به کمبودهای شایع عناصر غذایی در اراضی کشاورزی، اقدام به تولید کودهای کامل مایع با نام تجاری "زاگرال" و کلات های دارای عناصر آهن و روی با نام های تجاری "زاگرس آهن" و "زاگرس روی" نمودند.

کود میکرو زاگرس

تماس بگیرید

کود روی زاگرس

تماس بگیرید

کود بور زاگرس

تماس بگیرید