هزاره سوم

“شرکت توسعه کشاورزی هزاره سوم” در سال ۱۳۸۵ توسط “دکتر احمد عبدلی”، یکی از خوشنام ترین و مجرب ترین بازرگانان ایران پایه گذاری شد. هدف از تاسیس “شرکت هزاره سوم” همانگونه که در نامش هویداست، کمک به توسعه کشاورزی کشور و جبران عقب ماندگی های چندین ساله حاصل از کاربرد روش های سنتی، استفاده از نهاده های کشاورزی ناکارآمد، بحران آب و فرسایش خاک می باشد. رسالت ما در “شرکت هزاره سوم” ترویج و توسعه فناوری های نوین کشاورزی با استفاده از بهترین و مرغوب ترین نهاده ها در جهت نیل به کشاورزی پایدار است تا بتوانیم با افزایش تولید محصولات سالم، نقش موثری در شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و خودکفایی ایران عزیز ایفاء نمائیم.