بذر آفتاب

شرکت بذرآفتاب از سال 1387 با هدف شناسایی و ترویج نهاده های کشاورزی به ویژه بذر آغاز به کار نمود و در مناطق مختلف کشور از جمله استان های فارس، هرمزگان، کرمان ، بوشهر، خوزستان ، خراسان و گلستان از اقبال خوبی برخوردار گردید با توجه به حمایت گسترده کشاورزان و توزیع کنندگان محلی در نقاط مختلف کشور از محصولات شرکت بذرآفتاب این شرکت از سال 1386 تصمیم به توسعه فعالیت های خود در زمینه های دیگر ازجمله کود های کامل و تخصصی و همچنین تجهیزات کشاورزی گرفت که این امر هم مورد استقبال گسترده قرار گرفته است.